dotfiles

Luke's GNU/Linux dotfiles for i3, vim, ranger, bash, mpd, etc.
git clone git@git.lukesmith.xyz:dotfiles
Log | Files | Refs | README | LICENSE

commit 288098c1cff5f484ae85286f2bdf1a072544f2db
parent d14c117df7ed04fcfabd9530f1b7843e2326d9d9
Author: Luke Smith <luke@lukesmith.xyz>
Date:   Sat,  4 Aug 2018 13:58:58 -0400

tutorial videos list added into script

Diffstat:
D.larbs/tutorialvids | 11-----------
M.scripts/tutorialvids | 15++++++++++++++-
2 files changed, 14 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/.larbs/tutorialvids b/.larbs/tutorialvids @@ -1,11 +0,0 @@ -status bar https://www.youtube.com/watch?v=gKumet6b-WY -feh -i3 -mutt https://www.youtube.com/watch?v=2U3vRbF7v5A -ncmpcpp https://www.youtube.com/watch?v=sZIEdI9TS2U -newsboat https://www.youtube.com/watch?v=dUFCRqs822w -ranger https://www.youtube.com/watch?v=L6Vu7WPkoJo -zathura -gpg keys https://www.youtube.com/watch?v=DMGIlj7u7Eo -calcurse https://www.youtube.com/watch?v=hvc-pHjbhdE -urlview https://www.youtube.com/watch?v=IgzpAjFgbCw diff --git a/.scripts/tutorialvids b/.scripts/tutorialvids @@ -1,3 +1,16 @@ #!/bin/sh +vidlist=" +status bar https://www.youtube.com/watch?v=gKumet6b-WY +feh +i3 +mutt https://www.youtube.com/watch?v=2U3vRbF7v5A +ncmpcpp https://www.youtube.com/watch?v=sZIEdI9TS2U +newsboat https://www.youtube.com/watch?v=dUFCRqs822w +ranger https://www.youtube.com/watch?v=L6Vu7WPkoJo +zathura +gpg keys https://www.youtube.com/watch?v=DMGIlj7u7Eo +calcurse https://www.youtube.com/watch?v=hvc-pHjbhdE +urlview https://www.youtube.com/watch?v=IgzpAjFgbCw +" -mpv $(grep -P "^$(grep https: ~/.larbs/tutorialvids | sed 's/\t.*//g' | dmenu -i -p "Learn about what? (ESC to cancel)" -l 5)\t" ~/.larbs/tutorialvids | sed 's/.*\t//') +mpv $(grep -P "^$(grep https: <<< $vidlist | sed 's/\t.*//g' | dmenu -i -p "Learn about what? (ESC to cancel)" -l 5)\t" <<<$vidlist | sed 's/.*\t//')